Vermiculture
BAKIT KAILANGANG GAWIN ANG VERMICULTURE?
  • Pinakamahusay na pataba sa boung mundo.
  • Organic. Walang nakalalasong sangkap kaya ito ay mas ligtas para sa kalusugan.
  • Mura.
  • Magandang pagkakitaan  sa maliit na puhunan.
  • Makakatulong para mabawasan ang nakakalasong chemical fertilizer at pestisidyo sa ating kapaligiran.
  • Makakatulong para mabawasan ang epekto ng climate change.
VERMICULTURE/VERMICOMPOSTING
  • Ang vermiculture ay ang pagpaparami ng mga bulate.